Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki Etkinliklerin Düzenlenmesi”ne ilişkin Hizmet Alımı İhalesinin İptali

Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki Etkinliklerin Düzenlenmesi”ne ilişkin Hizmet Alımı İhalesinin İptali


1. Yayın referans numarası
20-211801-001

2. Yayın tarihi
03.07.2020

3. Program adı
Interreg-IPA SÖİ Bulgaristan-Sırbistan Programı, Interreg-IPA SÖİ Bulgaristan-Kuzey Makedonya Programı ve Interreg IPA SÖİ Bulgaristan-Türkiye Programı

4. Sözleşme Makamı
Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (“Yönetim/Sözleşme Makamı”) Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü

5. İptal Nedeni 
İlgili ihale usulü, PRAG’ın 2.6.13 maddesine dayandırılarak iptal edilmiştir.
Bulgaristan Cumhuriyeti ve diğer program ülkelerinde devam etmekte olan salgın koşulları düşünüldüğünde, Temmuz-Eylül 2020 döneminde etkinlik ve toplantı düzenlemek için dijital teknoloji odaklı alternatif yöntemler getirilmiş ve etkinliklerin pandemi kısıtlamaları kaldırılıncaya kadar İş Tanımı Belgesinde(4.2 of Annex II: Terms of Reference) tanımlandığı şekliyle düzenlenme ve gerçekleştirilme ihtiyacı azalmıştır. Bu sebeple, etkinlikler tamamen İş Tanımı Belgesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilemeyecektir. İhalenin tahmini toplam tutarı, bu etkinliklerin kişi bazında fiyatını içermekte olup bu aşamada toplam fiyatın ne kadar azaltılacağı öngörülememektedir.

Not:

Bu konuyla ilgili yeni bir ihale usulü başlatılması ve Sözleşme Makamının, sadece ihale sonucunun yayınlandığı Pazarlık Usulü yoluyla sözleşme imzalamaması halinde, yeni bir Sözleşme Duyurusu yayınlanacaktır.