Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg IPA Türkiye-Bulgaristan Programı Stratejik Proje Sözleşme Takdim Töreni Gerçekleştirildi

Interreg IPA Türkiye-Bulgaristan Programı Stratejik Proje Sözleşme Takdim Töreni Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg IPA Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi üçüncü teklif çağrısı kapsamında finanse edilecek olan “Mavi Kalkınma için Sınır Ötesi Bölgelerin İşbirliği” başlıklı stratejik projeye ait hibe sözleşmesi çevrimiçi gerçekleştirilen bir törenle yararlanıcılara takdim edildi.

Trakya bölgesindeki su ekosistemlerinin etkin yönetilmesi için gerekli teknik ve entelektüel alt yapının güçlendirilmesini hedefleyen projenin Türkiye tarafındaki yararlanıcıları olan Trakya Üniversitesi ve Edirne Lisesi temsilcileri ile Bulgaristan tarafındaki yararlanıcılar Burgaz “Prof. Dr. Asen Zlatarov” Üniversitesi ve Burgaz “Acad. N. D. Zelinskii” Kimya Teknolojisi Yüksek Okulu temsilcileri sözleşme töreninde hazır bulundu.

Takdim töreninde konuşma yapan Avrupa Birliği Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova ve Gilles Kittel yararlanıcıları tebrik ederek projenin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verdi.

2.340,588 Milyon Avro bütçesi olan ve 24 ay süreyle uygulanacak proje sayesinde su ekosistemleri üzerine sınırın her iki tarafında ortak kullanılacak su kalitesi laboratuvarı ve araştırma merkezi kurulması, deniz ve nehir sularının kalitesinin tespiti için analizler yapılması, ayrıca akademisyenlere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler düzenlenmesi öngörülmektedir.