Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi hazırlıkları kapsamında yayınlanan Sosyo-ekonomik ve Demografik Analiz Raporu

Interreg-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi hazırlıkları kapsamında program alanına yönelik sosyo-ekonomik ve demografik analiz yayınlanmıştır.

Çalışmanın temel amacı, “INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2021-2027) Hazırlık Dönemi” kapsamında Edirne ve Kırklareli illerinin sosyo-ekonomik ve demografik analizini yapmak ve bu doğrultuda 2021-2027 dönemindeki program önceliklerinin seçilmesi sürecine veri sağlamaktır.

Detaylı analiz raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.