Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Program Ülkelerinde Alınan Acil Durum Tedbirlerine ilişkin Rehber Güncellemesi

Projelerin geçici bir süreliğine askıya alınması durumunda, atılacak adımların kontrolünü ve yasalara uygunluğunu sağlamak adına 20.03.2020 tarihinde yayınlanmış olan kılavuza aşağıdaki konularda ekleme yapılmış olup Interreg- IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı yararlanıcılarının bilgisine sunulmaktadır:

- Proje faaliyetlerinin yürütülebilmesi için imzalanan Hizmet alımı/Ekipman Temini/İnşaat İşleri sözleşmelerinin askıya alınması,

- Askıya alınan dönemin sona ermesinin ardından planlanan faaliyetlerin analizinin sunulması.

Devam etmekte olan projeler için ise, alınan acil durum tedbirlerinin etkisi de düşünülerek kalan proje faaliyetlerinin/etkinliklerinin analizi yararlanıcı tarafından sunulmalıdır. İlgili analiz, acil durum tedbirlerinin duyurulduğu tarihi takip eden proje ilerleme raporunda sunulmalıdır.

Bu öneriler, Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki olağanüstü hâl ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki acil durum tedbirleri süresince uygulanabilir.

Detaylı rehbere ulaşmak için lütfen tıklayınız.