Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcı Ödemelerinde Gecikme Yaşanmayacağına DairInterreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, belediyeler, bölgesel yönetimler, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer proje yararlanıcılarının ödemelerinin yapılmasına devam edildiğini belirtmek isteriz.

COVID-19 salgını nedeniyle Programa dahil olan ülkelerde ilan edilen tedbirlere rağmen, Program kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmış olup yararlanıcıların yaptığı harcamalar ile ilgili işlem yapılması ve geri ödenmesi sürecinde gecikme yaşanmayacaktır. Nitekim, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Program kapsamında uygulanmış faaliyetler için yararlanıcılara 175 268 Avro ödenmiştir.

Program yararlanıcılarının yaptığı harcamalar ile ilgili işlemlerin yapılması ve geri ödenmesi süreci, kriz koşulların dikkate alarak, toplumsal ve ekonomik sistemde olumsuz sonuçlarını en aza indirgeme hususunda olabildiğince katkı sağlamaya devam etmektedir.

Yönetim ya da Kontrol Makamları ile Proje yararlanıcısı ya da sözleşme taraflarının üzerine düşeni yerine getiremediği veya işleyişlerini kontrol edemediği durumlarda harcamaların geri ödenmesi daha fazla zaman aldığından proje yararlanıcılarının ve sözleşme taraflarının gereklilikleri zamanında yerine getirmesi önemlidir.