“Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi”ne ilişkin Hizmet Alımı Ön Bilgi Bildirimi

“Interreg-IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi”ne ilişkin Hizmet Alımı Ön Bilgi Bildirimi

Yukarıda belirtilen programların Yönetim Makamı olan Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü, “Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen Interreg-IPA SÖİ Programları 2014-2020 kapsamındaki etkinliklerin düzenlenmesi” hizmet alımına dair sınırlı ihale usulü hakkında Hizmet Alımı Ön Bilgi Bildirimi yayınlamıştır.

Avrupa Birliği resmi gazetesinin ekinde yayınlanması için gönderilen Hizmet Alımı Ön Bilgi Bildirimine TED veritabanından (http://ted.europa.eu/) ulaşabilirsiniz. Yayınlanmış bildirime erişmek için “2020/S 064-153115” bağlantısına tıklayabilir ya da eki indirebilirsiniz.

** Bu bildirim sadece ön bilgi amaçlıdır. İhalelerle ilgili mevcut Avrupa direktiflerine göre, ihale süreçlerini tamamlayan sözleşme makamlarının PRAG dokümanında belirtilen tarihler içerisinde “İhale Sonucu Duyurusu” yayınlaması gerekmektedir.