Interreg IPA Programları Proje Yararlanıcıları için Koronavirüs (COVID-19) Bağlamında Bilgilendirme

Sayın Proje Yararlanıcıları,

Önceliğimiz hepinizin iyi oluşu ve güvenliği olduğundan, bu bilgilendirme olası bir hastalığı önlemek ve onunla mücadele etmek amacıyla COVID-19 ile ilgili gelişen duruma hazırlanmanız ve harekete geçmeniz için sizlere hemen destek olmak amacıyla sunulmaktadır.

Avrupa Birliği düzeyinde ve ulusal ile bölgesel düzeylerde alınan önlemleri takip etmeniz ve uygulamanız şiddetle tavsiye edilmektedir. Lütfen, ilgili makamlar tarafından önerilen yeni tedbirleri düzenli olarak takip ederek uygulayınız.

COVID-19 salgınının projenizin uygulanmasını derinden etkilediği durumlarda, planlanan proje faaliyetlerini gözden geçirme/hangi faaliyetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenebileceğini ön görme gibi gerekli önlemleri almanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

Bir faaliyetin iptal edilmesi, ertelenmesi veya proje ortaklarının/paydaşlarının yukarıdaki belirtilen nedenler veya gerekçeli diğer tıbbi durumlar sebebiyle katılım sağlayamaması durumlarında, çalışma planı üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla toplantıyı video konferans gibi başka yollarla gerçekleştirmenin uygun bir seçenek olup olmadığını ilgili proje ortaklarınızla birlikte düşünmeniz tavsiye edilmektedir. COVID-19 salgınının projenizde neden olabileceği herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda lütfen Ortak Sekretarya ile iletişime geçiniz.

Ortak çabalarımızın bu acil durumun üstesinden gelmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Lütfen sağlık yetkilileri tarafından önerilen önlemlere uyunuz, kendinize iyi bakın!