INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2. Çağrı Türkçe Proje Uygulama Rehberi Yayımlanmıştır

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ikinci teklif verme çağrısı kapsamında geçerli olan Proje Uygulama Rehberi yayınlanmıştır.
 
Proje Uygulama Rehberinin gayri-resmi çevirisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.