Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Tematik Hedef Belirleme Anketi

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın 2021-2027 program dönemi hazırlıkları kapsamında, ilgili program dönemine ait tematik hedeflerin seçilmesi konusunda potansiyel yararlanıcıların ve bölge halkının sosyal ve ekonomik tutumları üzerine bir anket çalışması yapılmaktadır. Proje hazırlıkları ve uygulamaları sırasında karşılaşılan problemleri ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin sayısallaştırılmasını, program alanında önümüzdeki yıllarda geçerli olacak proje öncelik eksenlerinin belirlenmesini ve böylece bölgesel kalkınmaya da katkı sağlanmasını amaçlayan bu çalışmaya katkıda bulunmanızdan memnuniyet duyarız.

Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz
Türkçe anketin 26 Eylül 2019 tarihine kadar doldurulması önem arz etmektedir. Yalnızca on dakikanızı ayırarak yapacağınız katkı, Programın yeni döneminin şekillenmesi açısından son derece değerlidir.