IPA Çok Ülkeli Programın Koordinasyon Çalışma Toplantısı Tiran’da Gerçekleştirildi

IPA Çok Ülkeli Programın Koordinasyon Çalışma Toplantısı Tiran’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal IPA Koordinatörü sıfatıyla ülkemizdeki koordinasyonundan sorumlu olduğu IPA Çok Ülkeli Programın Koordinasyon Çalışma Toplantısı 2 Nisan 2019  tarihinde Arnavutluk’un Tiran şehrinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, genel olarak Çok Ülkeli Program 2019 programlaması altındaki projelerin uygulamadaki durumları ile 2020 yılı programlaması kapsamında hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, Batı Balkanlar stratejisi ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi konularında Komisyonca hazırlanan proje önerileri üzerinde durulmuştur.


Toplantıyı takip eden günde ise IPA Çok Ülkeli Programı altında yürütülen ve Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi arasındaki işbirliği  ile yürütülen “Batı Balkanlar ile Türkiye için Avrupa Konseyi ile Yatay Araç projesinin birinci aşamasının kapanış Konferansı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Avrupa Konseyi ile Yatay Araç Projesi kapsamında elde edilen kazanımlar ve deneyim tecrübeleri katılımcılarla paylaşılmıştır.