Karadeniz Havzasında SÖİ Programı Yararlanıcı Eğitimi Kastamonu’da Gerçekleştirilmiştir

Karadeniz Havzasında SÖİ Programı Yararlanıcı Eğitimi Kastamonu’da Gerçekleştirilmiştir

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi İkinci Teklif Çağrısı kapsamında Kastamonu’da Proje Hazırlama Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.


Çalıştayın temel amacı potansiyel başvuru sahiplerini başvuru rehberi kuralları, proje faaliyetleri, mali planlama ve proje geliştirme, proje önerilerinin mali gereklilikleri ve programın elektronik sistemine ilişkin  bilgilendirmektir.  

Çalıştaya Başkanlığımızı temsilen Mali İşbirliği Başkanlığından AB İşleri Uzmanları Serkan Bozkurt ve Yusuf Ziya Ayrım iştirak etmiştir.

12 Ekim’de Samsun’da bir proje hazırlama çalıştayı daha gerçekleştirilecektir.