ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Ortaklık Forumu Kişinev’de gerçekleştirilmiştir

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Ortaklık Forumu Kişinev’de gerçekleştirilmiştir

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında, ENI Karadeniz Havzasında SÖİ Programı katılımcı ülkelerinin Ulusal Otoriteleri, Yönetim Makamı ve Program Ortak Teknik Sekretaryası  işbirliği ile Kişinev’de bir Ortaklık Forumu gerçekleştirilmiştir. Forum, TESIM destek sağlamıştır. Katılımcıların iletişim ağlarının güçlendirilmesi, proje geliştirmeye yönelik temel kurallar, projeye uygun ortak bulma, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının içeriği ve teklif çağrılarına ilişkin hususlar Ortaklık Forumunun temel konu başlıklarını oluşturmaktadır.Kişinev’deki Forum'a Mali İşbirliği Başkanlığından Koordinatör Şebnem Sözer ve AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt katılım sağlamıştır.