IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı 28-29 Haziran 2018 tarihinde Makedonya’da gerçekleştirildi

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı 28-29 Haziran 2018 tarihinde Makedonya’da gerçekleştirildi

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı 28-29 Haziran 2018 tarihinde Makedonya’nın Üsküp şehrinde gerçekleştirildi. Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) temsilcileri ile Program’da yer alan ülkelerdeki Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC), Avrupa Birliği Delegasyonu ve Bölgesel İşbirliği Konseyi yetkililerinin katıldığı toplantıda ülkemizi temsilen Bakanlığımız Mali İşbirliği Başkanlığından Koordinatör Şebnem Sözer, AB İşleri Uzmanları Serkan Bozkurt, Yusuf Ziya Ayrım ve AB İşleri Uzman Yardımcısı Metin Esen’den müteşekkil bir heyet katılmıştır.Toplantının açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Makedonya Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Samuel Zbogar, Makedonya Avrupa İşleri Sekreteri Kalinka Gaber ve Avrupa Komisyonu DG NEAR Batı Balkanlar Birimi Yöneticisi Genoveva Ruiz Calavera tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, IPA Çok Ülkeli Program 2019-2020 yıllarındaki yol haritası ve Program altındaki öncelik alanları kapsamında proje önerileri ele alındı. “Güvenlik ve Hukukun Üstünlüğü”, “Uzlaşma ve Bölgesel İşbirliği”, “Eğitim, Gençlik ve Kültür”, “Ekonomik Yönetim ve Kamu İdare Reformu”, “Sivil Toplum ve Sosyal İçerme”, “Doğu Balkanlar Yatırım Çerçevesi” konuları ana gündem başlıkları oldu.