Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Ortaklık Forumu Düzenlenmiştir

Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Ortaklık Forumu Düzenlenmiştir

2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı duyurulan Interreg Bulgaristan - Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı (Ulusal Otorite) ve Programın Ortak Teknik Sekretaryası işbirliğiyle 22 Şubat 2018 tarihinde bir Ortaklık Forumu düzenlenmiştir.

Programın potansiyel proje yararlanıcısı konumundaki yerel yönetimler, iş destek kurumları, ticaret, endüstri ve esnaf odaları, iş merkezleri, sosyal ortaklar, eğitim kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yasal temsilcilerinin katılım sağladığı etkinlik Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
 

 

Ortaklık forumunda iletişime geçen sınırın iki tarafındaki potansiyel proje yararlanıcıları kuracakları ortaklıklar doğrultusunda hazırlayacakları müşterek proje önerilerini 11 Nisan 2018 tarihine kadar sunabileceklerdir. Bulgaristan Yönetim Makamı ile ortak yapılacak değerlendirmelerin ardından Program kapsamında finansman sağlanacak projeler kamuoyuna duyurulacaktır.

Ortaklık forumunda yapılan sunuma ulaşmak için tıklayınız.