ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Ortak İzleme Komitesi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Ortak İzleme Komitesi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otorite görevini ifa ettiği ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci Ortak İzleme Komitesi toplantısı 30 Ocak 2018 tarihinde Romanya’nın Bükreş şehrinde gerçekleştirildi.

Bakanlığımız Mali İşbirliği Başkanlığı Başkanı Beyza Turan ve mahiyetindeki heyetin ülkemizi temsil ettiği söz konusu toplantıya Program kapsamında yer alan Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Ukrayna ile Avrupa Komisyonu ve Programın Ortak Teknik Sekretaryasından temsilciler de katılım sağlamışlardır.


Toplantıda, 2014-2020 dönemi birinci teklif verme çağrısı altındaki proje tekliflerinin seçim süreci ana gündem maddesi olmuştur. Ayrıca, Birinci teklif verme çağrısı kapsamındaki proje önerilerinin teknik kalite değerlendirmesi, Programın çıktı göstergelerine ilişkin ön durum, birinci teklif verme çağrısından çıkarılan dersler ve risk yönetimi konuları ele alınmıştır.