INTERREG Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Yapıldı

INTERREG Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Yapıldı

2014 - 2020 INTERREG Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın olağan Ortak İzleme Komitesi toplantısı 9 Ocak 2018 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.


Ortak İzleme Komitesi, programın Yönetim Makamı konumundaki Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı temsilcisi ile  ülkemizdeki uygulamadan Ulusal Otorite göreviyle sorumlu olan Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Başkanı Beyza Turan'ın eş başkanlığında düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye tarafından Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Edirne Valiliği, Kırklareli Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ile Bulgaristan tarafından çeşitli merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarından katılım sağlamıştır.

Toplantıda, ikinci teklif verme çağrısı başvuru paketi ve başvurularının değerlendirme kuralları Komite tarafından kabul edilmiş ayrıca Yönetim Makamı tarafından Programın 2014-2020 dönemi uygulamasındaki gelinen aşama hakkında bilgilendirme yapılmıştır.