IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşmiştir

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşmiştir

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal IPA Koordinatörü sıfatıyla ülkemizdeki uygulamasını yürüttüğü IPA Çok Ülkeli Programın Koordinasyon Toplantısı 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda ülkemizi Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, Mali İşbirliği Başkanı Beyza Turan, Koordinatör Şebnem Sözer ve AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt temsil etmiştir. Toplantıya ayrıca Program kapsamında yer alan yararlanıcı kurum, ulusal IPA koordinatörleri ve AB Delegasyonlarının temsilcileri ile Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) temsilcileri katılım sağlamışlardır.

Toplantıda, genel olarak 2018 yılına ait proje önerileri üzerinde durulmuş olup ülke görüş ve yorumlarımız gündeme getirilirken Programın ülkemiz açısından daha etkili bir şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenler ifade edilmiştir.