Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi Toplantısı Yapıldı

Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi Toplantısı Yapıldı

2015/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince oluşturulan Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi yeni IPA dönemindeki ikinci toplantısını 1 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir. AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Ahmet YÜCEL’in başkanlık ettiği toplantıya Komitenin üyeleri olan Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı temsilcileri katılmışlardır. Toplantıda Ulusal Otorite olarak AB Bakanlığı, Türkiye’nin katılım sağladığı ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programında gelinen aşama ve uygulama süreci ile ilgili diğer üyeleri bilgilendirmiştir. Toplantıda ayrıca Programlarla ilgili,  görüş alış verişinde bulunulmuştur.