Karadeniz Havzası Programı Proje Hazırlama Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

Karadeniz Havzası Programı Proje Hazırlama Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

Duyurusu 31 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Karadeniz Havzası Programının 2014-2020 dönemi Birinci Teklif Verme Çağrısı ile ilgili olarak yararlanıcıları bilgilendirmek üzere 14 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da bir proje hazırlama çalıştayı düzenlenmiştir.


Etkinlikte, Programın Birinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında sunulacak projelerin geliştirilmesi, faaliyetlerin planlanması, proje önerilerinin mali unsurları, proje uygulanırken dikkate alınması gereken devlet desteklerine ilişkin AB kuralları ve başvuru usulleri ile ilgili olarak Avrupa Birliği Bakanlığı, Programın Yönetim Makamı olan Romanya Bölgesel Kalkınma, Kamu Yönetimi ve Avrupa Fonları Bakanlığı, Programın Köstence’de yerleşik Ortak Teknik Sekretaryası ve Avrupa Komşuluk Aracı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Teknik Destek (TESIM) ekibi ile Hazine Müsteşarlığı temsilcileri tarafından potansiyel proje yararlanıcılarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır.