Sınır Ötesi İşbirliği Komite Toplantısı Yapıldı

Sınır Ötesi İşbirliği Komite Toplantısı Yapıldı

2015/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince oluşturulan Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi yeni IPA dönemindeki ilk toplantısını 10 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantıya Komitenin üyeleri olan Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı temsilcileri katılmışlardır. Toplantıda yeni dönemde Türkiye’nin katıldığı ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının uygulama süreci ile ilgili konular görüşülmüştür.