IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2007-2013 İyi Proje Örnekleri El Kitabı

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından yönetilen IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2007-2013 için etki değerlendirmesinin dış kaynaklarca yürütülmesi amacıyla 2016 yılında bir hizmet alımı yapmıştır.

Nisan – Kasım 2016 döneminde Bulgaristan Danışmanlık Organizasyonu Ltd. (BCO Ltd.) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede programların çıktı ve sonuç göstergelerinin gerçekleşme oranı ve belirlenmiş program hedefleri ile uyumluluğu hakkındaki incelemenin yanı sıra bu programlar kapsamında gerçekleştirilen müdahalelerin uzun dönemli etkileri hakkındaki detaylı araştırma ve programların etkilerinin karşılaştırmalı incelemesi sunulmuştur.

Oluşturulan Etki Değerlendirmesi Raporu ve İyi Proje Örnekleri El Kitabı burada sunulmaktadır.

Her üç IPA SÖİ Programı (2007-2013) ile ilgili değerlendirme bulguları, sonuçlar ve tavsiyelerde bulunulan alanlar 9 Aralık 2016 tarihli kapanış etkinliğinde sunulmuştur.