Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Ortaklık Forumu İstanbul’da düzenlenmiştir

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Ortaklık Forumu İstanbul’da düzenlenmiştir

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu 2014-2020 dönemi ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının ilk teklif çağrısı kapsamındaki ikinci Ortaklık Forumu 24 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.


Program alanında yer alan 8 ülkeden (Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan) potansiyel yararlanıcı konumundaki kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, okullar, odalar, borsalar, vb. birçok kurum ve kuruluşun temsilcisinin katılım sağladığı etkinlikte Bakanlığımız Mali İşbirliği Başkanı Sn. Beyza Turan açılış konuşması yapmıştır.


Etkinlik gününün ilk yarısında katılımcılara Program ve ilk teklif çağrısının başvuru paketi hakkında bilgi verilirken, ikinci yarısında yapılan çeşitli etkinliklerle katılımcıların proje fikirlerini gerçekleştirmeleri için ortaklık geliştirmeleri desteklenmiştir.