2007-2013 ENPI Sınır Ötesi İşbirliği Kapanış ve 2014-2020 ENI Sınır Ötesi İşbirliği Açılış Konferansı Brüksel’de düzenlendi

2007-2013 ENPI Sınır Ötesi İşbirliği Kapanış ve 2014-2020 ENI Sınır Ötesi İşbirliği Açılış Konferansı Brüksel’de düzenlendi

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programını da kapsayan 2007-2013 dönemi Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) altında yürütülen sınır ötesi işbirliği programlarının kapanışı ile 2014-2020 dönemi Avrupa Komşuluk Aracı (ENI) sınır ötesi işbirliği programlarının açılışına dair konferans 15-16 Kasım 2016 tarihinde Belçika’nın Brüksel şehrinde Avrupa Komisyonu Berlaymont binasında düzenlenmiştir.

Avrupa Birliğinin dış sınırlarında yürütülen sınır ötesi işbirliği programlarında yer alan 26 Avrupa Birliği üyesi ve AB Komşuluk Politikası ülkesinin yanısıra Stratejik Ortak olarak Rusya Federasyonu ve aday ülke statüsündeki Türkiye’den ulusal otorite temsilcilerinin ve ayrıca Avrupa Komisyonu ile program yapıları (Yönetim Makamı, Ortak Teknik Sekreterya, vb.) temsilcilerinin katıldığı etkinlik, farklı konu başlıkları altında panel oturumları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu panellerin birinde Bakanlığımız Mali İşbirliği Başkanlığı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Koordinatörü Şebnem SÖZER konuşmacı olarak yer almış ve Karadeniz Programı altında ülkemizde yürütülen projelerden özellikle insanların hayatında etki yaratan örnekler verirken Karadeniz Programı tematik önceliklerinin belirlenmesinde ülkemizde nasıl bir süreç izlendiğine dair de katılımcılara bilgi vermiştir.