INTERREG IPA Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Gerçekleştirildi-Kabul Edilen Projeler Belirlendi

2014 - 2020 dönemi birinci teklif çağrısı kapsamında finanse edilecek projelerin seçim süreci son aşamasına gelmiş bulunan INTERREG IPA Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın olağan Ortak İzleme Komitesi toplantısı 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde gerçekleştirilmiştir.Söz konusu programın karar alma mekanizması olarak toplanan Ortak İzleme Komitesi, programın Yönetim Makamı konumundaki Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’ndan Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova ile Ulusal Otorite sıfatı ile Programın ülkemizdeki uygulamasından sorumlu olan Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan Mali İşbirliği Başkanı Beyza Turan'ın eş başkanlığında düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye tarafından Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Ortak Sekretarya Edirne Destek Ofisi temsilcileri ile Bulgaristan tarafından çeşitli merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarından temsilcilerin yanı sıra Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğünden Program Yöneticisi Ann-Jasmin Krabatsch katılım sağlamıştır.

Ortak İzleme Komitesi toplantısında, birinci teklif çağrısı kapsamında sunulmuş olan ve geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen idari değerlendirme ve uygunluk kontrolü ile teknik değerlendirme aşamalarında başarılı bulunan proje teklifleri görüşülmüştür. Önümüzdeki günlerde yürütülecek müzakereler neticesinde sözleşme imzalanarak finansman sağlanması öngörülen proje listesi üzerinde karara varılmıştır.

Desteklenmesi uygun görülen projelerin listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yedek listede yer alan proje listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.