Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Edirne’de Gerçekleştirildi

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Edirne’de Gerçekleştirildi

Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı 29 Haziran 2016 tarihinde Programın Yönetim Makamı olan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Ulusal Otorite konumundaki Avrupa Birliği Bakanlığı’nın eş başkanlığında Edirne’de düzenlenmiştir.

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığını Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova'nın, Türkiye Cumhuriyeti ise Avrupa Birliği Bakanlığını Mali İşbirliği Başkanı Sayın Beyza Turan’ın temsil ettiği toplantıya Edirne ve Kırklareli Vali Yardımcılarının yanı sıra Ortak Teknik Sekretarya çalışanları ile diğer komite üyeleri katılım sağlamıştır. Ayrıca Avrupa Komisyonunu temsilen Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğünden Sayın Ann-Jasmin Krabatsch hazır bulunmuşlardır.

Toplantıda Interreg Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 döneminin ilerleyişi incelenerek söz konusu dönemin değerlendirilme planı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bununla birlikte yakın zaman önce duyurulan ve proje değerlendirme aşamasına gelinen birinci teklif çağrısıyla ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir.