Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Teknik Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Teknik Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının Yönetim Makamı konumundaki Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ve Ulusal Otoritesi olan Avrupa Birliği Bakanlığı ile Programın Ortak Teknik Sekretaryası ile temsilcilerinin katılımlarıyla söz konusu programa dair bazı teknik konuların görüşüldüğü bir toplantı 28 Temmuz 2016 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.