IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı Karadağ/Herceg Novi’de Düzenlendi

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı Karadağ/Herceg Novi’de Düzenlendi

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal IPA Koordinatörü sıfatıyla ülkemizdeki uygulamasını yürüttüğü IPA Çok Ülkeli Programın Koordinasyon Toplantısı 26-27 Mayıs 2016 Karadağ’ın Herceg Novi şehrinde gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmasını Karadağ Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı AB Yardım Programları Koordinasyonu Genel Müdürü Ana Vukadinoviç ve Avrupa Birliği Karadağ Delegasyonu İşbirliği Birimi Balkanı André Lys’in gerçekleştirdiği toplantıda ülkemizi Bakanlığımız Mali İşbirliği Başkanlığından Koordinatör Ferda Akgül, Koordinatör Şebnem Sözer ve AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt temsil etmiştir. Toplantıya ayrıca Program kapsamında yer alan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan’da bulunan yararlanıcı kurum, ulusal IPA koordinatörleri ve AB Delegasyonlarının temsilcileri ile Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) temsilcileri katılım sağlamışlardır.

Toplantıda, genel olarak 2016 ve öncesi yılların programlama sürecine ait projeler ile 2017 çok ülkeli programlaması kapsamda Komisyonca önerilen projeler ve ülkelerin proje önerileri üzerinde durulmuştur. 2017 yılı programlaması kapsamında Komisyonun bir sayfalık ana hatları belirleyen dokümanlar halinde önerdiği projelere daha önce ilettiğimiz ülke görüş ve yorumlarımızın bir kısmı tekrar gündeme getirilirken kurumlarımızdan alınan 2017 yılı proje önerileri de tekrar Komisyonun dikkatine sunulmuştur.