Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Günü Gerçekleştirildi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Günü Gerçekleştirildi

Bakanlığımızın  Ulusal Otorite görevini üstlendiği Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 döneminin tanıtılması amacıyla, 11 Nisan 2016 tarihinde Ordu Belde Otelde, Bilgilendirme Günü gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Bakanlığımızı Temsilen Müsteşar yardımcısı Sayın Ahmet Yücel başkanlığında bir heyet katılmıştır. Etkinlikte Sayın Yücel ile Ordu Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu bir açılış konuşması yapmıştır.

Müsteşar Yardımcısı Sayın Yücel etkinlikte yaptığı konuşmada, “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının havzada yer alan ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin işbirliğine olanak tanıması dolayısıyla büyük önem arz ettiğine dikkat çekmiştir. Sayın Yücel, ayrıca, bu anlayışla devam eden işbirliği sürecinin Karadeniz Havzasında yapıcı diyaloğun ve iyi ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

Programın 2014-2020 döneminin tanıtımının yapıldığı söz konusu etkinlikte, yeni dönemdeki başlıca değişiklikler, 2007-2013 döneminde çıkılan teklif çağrıları altında yürütülen projelerden 2014-2020 dönemi için çıkarılan dersler, söz konusu projelerin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve sık yapılan hatalar hakkında katılımcılar bilgilendirilirken ayrıca Program altında başarılı bir şekilde yürütülmüş olan iki proje, koordinatörleri tarafından ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Katılımcılara, çıkılacak teklif çağrısı ve diğer tüm gelişmelerle ilgili olarak programın internet adresinin takip edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.