Mevcut Durum

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından biri ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’dır. Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikası altında yürütülen Program, ülkemizin IPA fonlarıyla katılım sağladığı çok taraflı bir işbirliği programıdır. Programda Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan da yer almaktadır. Programın alanına ülkemizden İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illeri dahildir.
Programın 2007-2013 dönemindeki toplam bütçesi 38 milyon avro olup bu tutarın 28 milyon avrosu ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) fonlarından 7 milyon avrosu ise IPA fonlarından karşılanmış ve ayrıca 3 milyon avro tutarında yararlanıcı ülkelerce eş finansman sağlanmıştır. 2007-2013 döneminde iki teklif çağrısına çıkılmış olup her iki teklif çağrısında 60 proje seçilirken bunlardan 39’u Türk ortaklı projelerdir. Bu dönemde sözleşmeye bağlanan 39 projeden 37’si uygulama dönemini tamamlamıştır, 2 proje ise uygulama sürecini tamamlamadan sonlandırılmıştır. Her iki teklif çağrısı altında Türk ortakların kullanımı için sözleşmeye bağlanan hibe tutarı ise 6,158 milyon avrodur.

2014-2020 DÖNEMİ

Avrupa Komşuluk Aracı (ENI-European Neighbourhood Instrument) 2014-2020 döneminde Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (European Neighbourhood and Partnership Instrument-ENPI)’nın yerini almıştır.

Programın 2014-2020 döneminde uygulanması için tahsis edilen fon 49 milyon avro olup bu tutarın 39 milyon avroluk kısmı ENI (European Neighbourhood Instrument) katkısı; 10 milyon avroluk kısmı ise IPA katkısıdır. Ulusal eş finansmanlarla birlikte Programın toplam bütçesi 53,9 milyon avrodur. 

2014-2020 döneminde işletmelerin ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve çevrenin korunması öncelikleri altındaki projeler finanse edilecektir. Bu doğrultuda,

-Turizm ve kültür alanlarında işletmelerin ve girişimciliğin desteklenmesi,
-Sınır ötesi ticaret fırsatlarının geliştirilmesi,
-Tarım ve bağlantılı sektörlerde modernizasyonun artırılması,
-Ortak çevresel izlemenin teşvik edilmesi ile
-Deniz ve nehir kirliliğini önlemek üzere farkındalığı artırıcı ortak faaliyetlerin teşvik edilmesi

öncelikleri belirlenmiştir.

Programın 2014-2020 dönemi ilk teklif çağrısına 31.01.2017 tarihinde çıkılmış olup 31.05.2017’ye kadar başvurusu alınan proje önerilerin seçimi tamamlanmıştır.  

Birinci Teklif Çağrısı kapsamında sözleşmesi imzalanan Türk yararlanıcısı olan projeler aşağıdaki belirtilmektedir: 

1. BSB   17- Şile Kaymakamlığı 
2. BSB 117- Düzce Valiliği
3. BSB 139- Demirköy Belediyesi
4. BSB 257- Namık Kemal Üniversitesi
5. BSB 319- TUBITAK/TÜDAV
6. BSB 371- Enez Kaymakamlığı 
7. BSB 383- Demirköy Belediyesi 
8. BSB 461- Karadeniz Teknik Üniversitesi 
9. BSB 541- Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 


*Şubat 2019 itibariyle Türk yararlanıcısı bulunan 3 proje daha sözleşme aşamasındadır.  

*Birinci teklif verme çağrısı ile en az 3 en fazla 6 ortaklı projeler için 19,655 milyon avro hibe kullandırılacaktır.  

 
Programın 2.Teklif Verme Çağrısının son başvuruları 31 Ocak 2019 saat 14:00'da tamamlanmıştır. 

Hibe Başvuru Rehberine ulaşmak için tıklayınız

Hibe Başvuru Rehberine ilişkin sorularınızı office@bsb.adrse.ro adresine gönderebilirsiniz.  

Potansiyel yararlanıcılar, internet sitemizi veya Programın internet sitesini takip ederek ayrıntılı bilgi edinebilirler. 

Programın internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.