Ara
TR | EN

Çok Ülkeli Program 2014-2020

2014-2020 döneminde Çok Ülkeli Program şeklinde ismi değişen program 2007-2013 döneminde olduğu gibi yine IPA kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerin AB üyelik sürecini desteklemeyi amaçlamakta olup Avrupa Komisyonu tarafından merkezi olarak yürütülmektedir.  İzlanda’nın adaylık perspektifi olmaması ve Hırvatistan’ın da AB’ye üye olmasından dolayı 2014-2020 döneminde programda aday ülke olarak Türkiye, Makedonya,Arnavutluk Sırbistan ve Karadağ ile potansiyel aday ülke olarak  Bosna-Hersek ve Kosova yer almaktadır. 

2007-2013 dönemi programlamasında temel alınan Çok Yıllı Planlama Belgesi (MIPD) yerine 2014-2020 programlamasında Çok Ülkeli Strateji Belgesi (MCSP) hazırlanmıştır. Bu strateji belgesine göre 2014-2020 döneminde ulusal programları tamamlayıcı reformlar ve yatırımlara yönelik eylemler desteklenmektedir. Bu kapsamda, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile rekabet edebilirlik ve büyüme alanlarına odaklanılmaktadır.

Çok Ülkeli Program, şu dört başlık altında destek sağlamaktadır:

-          Sektörel politikalar ve reformlara dair yatay destek,

-          Bölgesel yapılar ve ağlar,

-          Bölgesel yatırım desteği,

-          Bölgesel işbirliği.

Programın 2014-2020 dönemindeki bütçesi 2.959 milyar avro olup ancak 2014-2020 yıllarını içeren ilk dönemde 1.518 milyar avro tahsis edilecektir. Bu tutarın alanlara göre dağılımı ise %31 sektörel politikalar ve reformlara dair yatay desteğe, %5 bölgesel yapılar ve ağlara, %51 bölgesel yatırım desteğine, %13 ise bölgesel işbirliğine ayrılmaktadır.


Sayfa görüntüleme sayısı: 16796
Son güncelleme: 23.1.2019