Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

(Interreg VI-A) Bulgaristan Türkiye Programı 2021-2027 Kapsamında Yönetişim Proje Teklifi için Kısıtlı Çağrı

(Interreg VI-A) Bulgaristan Türkiye Programı 2021-2027 kapsamında Yönetişim Proje Teklifi için kısıtlı çağrı, Bölgesel Strateji Strateji Kurulu'nun kapasite ve bilgi birikimini artırmak amacıyla ilan edilmiştir.

Uygun proje ortakları Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'dır.

Yönetişim Proje Teklif Çağrısı için tahsis edilen toplam tutar 767.615 Avro'dur.

Yönetişim Proje Teklifinin sunulması için son tarih 02.09.2024, 17:00 EEST'dir. Proje teklifinin sunulması, Ortak Elektronik İzleme Sistemi (JEMS) kullanılarak tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir: https://jems-bgrs.mrrb.bg

Ek: Başvuru Paketi