Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 1. Çağrı Kapsamında Çevrim İçi Seminerler Devam Ediyor

Interreg VI-B) NEXT Karadeniz Havzası Programı ilk proje teklif çağrısı 30 Mart 2023 tarihinde yayınlanmıştır. Projelerin sunulacağı Elektronik Platform olan Jems hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen potansiyel başvuru sahipleri için çevrim içi seminerler düzenlenecektir:

Standart Projeler

   25 Nisan 2023     

Son başvuru tarihi 24 Nisan saat 8:00 (Türkiye saati)

Küçük Ölçekli Projeler 

    27 Nisan 2023

Son başvuru tarihi 26 Nisan saat 08:00 (Türkiye Saati)

Seminerler içerik olarak benzer olmakla birlikte iki tür projeyle ilgili detaylı bilgiler içerdiğinden proje yararlanıcıları proje fikirlerine uygun etkinliğe kayıt yaptırabilecektir.

Gündem ve kayıt formlarına https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2023/webinars-on-jems adresinden erişilebilecektir.