RegioStars 2020 Yarışması için Başvurular Başladı

Avrupa Komisyonu 5 tematik alanda uygulanan en iyi AB uyum politikası projelerini ödüllendirmek üzere Regiostars 2020 ödülleri yarışmasını başlatmıştır. Tematik kategoriler; akıllı büyüme, sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı büyüme, kırsal kalkınma ve yılın konusu şeklinde belirlenmiştir.

Söz konusu kategoriler altında ele alınacak konular aşağıdaki gibidir:

  • Akıllı bir Avrupa için Endüstriyel Dönüşüm (akıllı büyüme)
  • Yeşil bir Avrupa için Döngüsel Ekonomi (sürdürülebilir büyüme)
  • Dijital Avrupa için Beceri ve Eğitim (kapsayıcı büyüme)
  • Uyumlu Avrupa Şehirleri için Vatandaşların Katılımı (kırsal kalkınma)
  • Interreg’in 30 yılı: Sınır Ötesi İşbirliği için Gençlerin Güçlendirilmesi (yılın konusu)


Online başvurular 2-9 Mart arası açıktır.

Başvuru için: https://regiostarsawards.eu/

Başvuru Sahipleri için Yol Haritası belgesi Regiostar yarışmasında projenizin başarılı olabilmesi için gerekli olabilecek tüm bilgileri sağlamaktadır.

İlgili belgeye ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız