Ara
TR | EN

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Edirne’de Görevlendirilecek Proje Yöneticisi Yardımcısı Alınacaktır

INTERREG IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Edirne’de tesis edilen Ortak Sekretarya Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere bir adet Proje Yöneticisi Yardımcısı alınacaktır.

Proje Yöneticisi Yardımcısı, Programın Ulusal Otoritesi olan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile yapılacak iş sözleşmesine dayalı olarak ilgili Türk mevzuatı uyarınca işe alınacaktır. Bahse konu istihdam Program kapsamında olup işe alınacak kişi Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı personeli olmayacaktır.

İstihdam edilecek aday, ekte sunulan görev tanımı uyarınca hazırlanacak iş sözleşmesi doğrultusunda Ortak Sekretarya Başkanı, Ulusal Otorite ve Yönetim Makamının denetiminde ve bunlarla yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır. Aylık ücret seviyesi tanımlanan görevlerle orantılı olarak 2019 yılı için brüt 7700 Türk Lirası olarak öngörülmüştür. Bu tutardan hem işçi hem işveren payı, vergi ve sosyal güvenlik primi kesintileri ilgili mevzuat uyarınca düşülecektir.

Başvurular, aşağıda belirtilen belgelerin 11.03.2019 tarihi, saat 23.59’a kadar cbcbgtr@ab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi ile gerçekleştirilecektir. İlgili elektronik postanın konu satırının “Edirne Ofisi Proje Yöneticisi Yardımcısı Başvurusu” olması, usulüne uygun bir başvuru e-posta metni oluşturulması ve bu metinde başvurulan pozisyona atıfta bulunulması gerekmektedir. Başvuruların başarıyla alınmasının ardından başvuru sahiplerine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

•İngilizce niyet mektubu, (Başvurulan pozisyon ile ilgili hedeflerinizi, Programa sunabileceğiniz katkıyı, ilgi duyulan çalışma konularını ve mevcut ise bu konulara yönelik ön hazırlıklarınızı belirtmeniz beklenmektedir. Niyet mektubunun başvuru sahibinin kendisi tarafından özgün bir dilde yazılması gerekmektedir.)


•Ekli formata göre doldurulmuş özgeçmiş,

•Diploma fotokopisi,

•Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge, (Yalnızca mülakata kalan adaylardan istenecektir ancak tüm adayların dil seviyelerini özgeçmişlerinin ilgili bölümünde belirtmesi gerekmektedir. Lisans veya lisansüstü eğitimini İngilizce eğitim veren bir üniversiteden alan adaylardan dil belgesi istenmeyecektir. Dil belgelerinin son başvuru tarihinden en fazla 2 yıl önce alınmış olması gerekmektedir. Mülakata kaldığı bildirilen adaylar yabancı dil belgesini sunmadığı takdirde mülakata alınmayacaktır.)

•İlgili mesleki iş tecrübesine dair bilgi sağlayacak belge/belgeler (hizmet kaydı, sertifika veya referans mektupları)


Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

•Adayların değerlendirilmesinde iş tanımında belirtilen gerekli şartlar (required qualifications) ve ilave nitelikler olarak görülen gerekli tecrübe (required experience) başlıkları altındaki özellikleri taşıyıp taşımadıkları esas alınacaktır. Bu nedenle adayların özgeçmişlerini bu şartları haiz olup olmadıklarını gösterir şekilde eksiksiz olarak hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

•Yukarıda sayılan belgelerin tümünü (yabancı dil belgesi hariç) başvuru sırasında sunmayan adaylar, özgeçmişini belirtilen formatta ve eksiksiz olarak doldurulmuş biçimde iletmeyenler değerlendirmenin ileri aşamalarına geçilmeksizin elenecektir.

•Elektronik postayı yukarıda belirtilen formatta iletmeyen ve niyet mektubunu yeterli kalite ve özgünlükte hazırlamayıp internetteki formatları kullanan adayların da iletişim becerisi kriterinden olumsuz puan alacağını dikkate alınız.

•Gerekli belgelerin tümünü sunarak başvuruda bulunan adayların özgeçmişleri üzerinden yapılacak değerlendirmede görev tanımında belirtilen gerekli şartları taşıdığı belirlenen adaylar Ankara’da, Avrupa Birliği Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek mülakata davet edilecektir.


Tahmini İşe Alım Takvimi:

Son başvuru tarihi:11.03.2019

İlk aşama değerlendirme sonuçlarının duyurulması: Nisan ayı başları

Mülakatların gerçekleştirilmesi: Nisan ayı sonu


Görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Örnek özgeçmiş formatına ulaşmak için tıklayınız.

Programın internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Sayfa görüntüleme sayısı: 3656
Son güncelleme: 04.03.2019