Karadeniz Havzası Programı Kontrolör Eğitimi Düzenlendi

Karadeniz Havzası Programı Kontrolör Eğitimi Düzenlendi

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının kontrol ve denetim süreçleriyle ilgili olarak, Başkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Programın Romanya’daki Yönetim Makamı temsilcileri ve Programlardaki kontrolörlerin katılımı ile Avrupa Birliği Başkanlığında 1-2 Kasım tarihlerinde bir eğitim düzenlenmiştir.


Etkinlik, Başkanlık temsilcilerimizin açılış konuşmaları ile başlamış olup, eğitimin ilk gününde, proje uygulama kuralları, hibe sözleşmeleri ve ortaklık anlaşmaları, görünürlük kuralları, mali yönetim, uygun harcamalar, kamu harcamaları kuralları, devlet yardımları ve izlemeye ilişkin temel hususlar ele alınmıştır.


Eğitimin ikinci gününde, usulsüzlüklerin tespit edilip engellenmesinde Ulusal Otoritenin, Kontrol İrtibat Noktasının ve Kontrolörün rolü, gelir ve harcamaların doğrulanması ve AB tüzüğü hükümleri gibi hususlarda bilgi verilmiştir.

Ayrıca, daha önceki programlama dönemlerinde karşılaşılan sınamalar ve ulusal otoritelerin süreçte oynadığı rol gibi hususlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmıştır.