ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarına Yönelik Eğitim İstanbul’da Gerçekleştirildi

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarına Yönelik Eğitim İstanbul’da Gerçekleştirildi

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi kapsamında, Programın Yönetim Makamı, Ulusal Otorite olan Başkanlığımız ve Avrupa Komşuluk Aracı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Teknik Destek (TESIM) ekibi tarafından İstanbul’da Birinci Teklif Çağrısı kapsamında projesi uygulanmaya başlayan yararlanıcılara yönelik bir eğitim düzenlenmiştir. Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Ukrayna ve Moldova’dan proje sahibi kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, odalar, borsalar, vb. kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı etkinlikte ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının proje uygulamasına yönelik genel kurallar, ilgili hukuki süreç, mali yönetim, usulsüzlük, yolsuzluk gibi hususlar üzerinde durulmuştur. ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Teklif Çağrısı altındaki projelere yönelik olarak düzenlenen yararlanıcı eğitimine Başkanlığımızı temsilen AB İşleri Uzmanları Serkan Bozkurt, Kubilay Sitrava ve Yusuf Ziya Ayrım katılmıştır. 

Türk yararlanıcılar için Ekim ayında bir eğitim programı daha düzenlenecektir.