Avrupa Komşuluk Politikası Sınır Ötesi İşbirliği Programları Konferansı Estonya'da Düzenlendi

Avrupa Komşuluk Politikası Sınır Ötesi İşbirliği Programları Konferansı Estonya'da Düzenlendi

Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında uygulanmakta olan Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) programlarının yıllık konferansı Estonya’nın Talin şehrinde 30 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. SÖİ programlarına teknik destek veren TESİM tarafından organize edilen konferansın açılışı Estonya Kamu Yönetimi Bakanı Jaak Aab tarafından yapıldı.


Konferansta Avrupa Komisyonu, programların yönetim makamları, ulusal otoriteler, ortak teknik sekretaryalar ve programların değerlendirmesini yapan GSDI firması temsilcileri yer almıştır. Konferansa Bakanlığımızdan Sınır Ötesi İşbirliği birimi koordinatörü Şebnem Sözer ile AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt katılmıştır.


Konferansta 2007-2013 ENPI SÖİ programlarının ardıl değerlendirme raporu bulguları ve tavsiyeleri ile 2014-2020 ENI SÖİ programlarının ara değerlendirme raporu tartışılmıştır. Konferansta “2007-2013 dönemi tecrübelerinin 2014-2020 dönemine aktarılması” ve "programların potansiyel yararlanıcılarının kapasitesinin artırılması ve proje sunmaları sürecinde Ulusal Otoritelerin rolü” başlıklı iki adet panel gerçekleştirilmiştir. İkinci panele Bakanlığımız temsilcisi Şebnem Sözer konuşmacı olarak katılarak programın proje yararlanıcıclarına tanıtılması ve yerelde proje sunma kapasitesinin artırılması adına Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında bilgi vermistir. Konferansta ayrıca Komisyon 2020 sonrası SÖİ programları hakkında bilgi vermiştir.