Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Günü İstanbul'da Gerçekleştirildi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Günü İstanbul'da Gerçekleştirildi

Bakanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 döneminin tanıtımı, teklif çağrısı için proje hazırlanması ve ortaklıklar kurulmasına yönelik olarak Programın Yönetim Makamı, Ulusal Otorite olan Bakanlığımız ve Avrupa Komşuluk Aracı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Teknik Destek (TESIM) ekibi tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. Programın potansiyel yararlanıcısı konumundaki kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, okullar, odalar, borsalar, vb. kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı etkinlikte Karadeniz Programının genel tanıtımı, sınır ötesi işbirliği projesi geliştirme, teklif çağrısı başvuru paketi, ortaklık kurulması ve ana yararlanıcı veya proje ortağı olmak gibi konularda katılımcılar bilgilendirilirken 2007-2013 döneminde yürütülmüş iki projenin koordinatörleri de ortaklık kurulması ve yürütülmesine dair bilgi ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Katılımcılara, çıkılacak teklif çağrısı ve diğer tüm gelişmelerle ilgili olarak programın internet adresinin takip edilmesi gerektiği de ayrıca hatırlatılmıştır.