Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi Açılış Konferansı ve Ortaklık Forumu düzenlendi

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi Açılış Konferansı ve Ortaklık Forumu 14 Temmuz 2016 tarihinde Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenmiştir.


Programın potansiyel yararlanıcısı konumundaki kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, okullar, odalar, borsalar, vb. birçok kurum ve kuruluşun yer aldığı etkinlikte Bakanlığımız temsilcisince de bir açılış konuşması yapılmıştır.


Etkinlik gününün ilk yarısında katılımcılara ilk teklif çağrısının başvuru paketi hakkında bilgi verilirken günün ikinci yarısı ise katılımcıların ortak proje fikirlerinin tanımlanması ve ağ kurmalarına destek olunması amacıyla Ortaklık Forumuna ayrılmıştır. Program alanında yer alan 8 ülkeden potansiyel proje yararlanıcıları Ortaklık Forumunda iletişime geçerek ortaklıklar kurulması suretiyle Program kapsamındaki fonlardan yararlanma imkânına sahip olacaktır.