Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Ortaklık Forumu Düzenlenmiştir

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Ortaklık Forumu Düzenlenmiştir

2014-2020 dönemi birinci teklif çağrısı duyurulan Interreg Bulgaristan - Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Genel Müdürlüğü (Yönetim Makamı), Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı (Ulusal Otorite) ve Programın Ortak Teknik Sekretaryası işbirliğiyle 21 Ocak 2016 tarihinde bir Ortaklık Forumu düzenlenmiştir.

Programın potansiyel proje yararlanıcısı konumundaki yerel yönetimler, iş destek kurumları, ticaret, endüstri ve esnaf odaları, iş merkezleri, sosyal ortaklar, eğitim kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yasal temsilcilerinin katılım sağladığı etkinlik Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Ortaklık forumunda iletişime geçen sınırın iki tarafındaki potansiyel proje yararlanıcıları kuracakları ortaklıklar doğrultusunda hazırlayacakları müşterek projeler ile 16 Mart 2016 tarihine kadar başvurularını sunacaklardır. Bulgaristan Yönetim Makamı ile ortak yapılacak değerlendirmelerin ardından Program kapsamında finansman sağlanacak projeler kamuoyuna duyurulacaktır.