Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplandı

Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otorite görevini ifa ettiği ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 10. Ortak İzleme Komitesi toplantısı 29 Eylül 2015 tarihinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Program kapsamında yer alan Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Ermenistan, Ukrayna ve Türkiye’den temsilciler katılım sağlamışlardır.

Toplantıda, 2007-2013 dönemindeki her iki çağrı altında yürütülen projelerden 2014-2020 dönemi için çıkarılan dersler, söz konusu projelerin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve bunlara karşı alınan önlemler ile hâlihazırda devam etmekte olan projelerin karşı karşıya olduğu riskler görüşülmüştür. Program altında yürütülen projeler arasından en iyi uygulama örnekleri seçilen ve Türk ortakların da yer aldığı dört projenin ayrıntılı olarak tanıtıldığı bu toplantıda ayrıca Programın mali uygulaması da ele alınarak mali uygulamada gelinen son nokta hakkında Ortak Yönetim Makamı (JMA) tarafından bilgi verilmiştir.