Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye  Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Bulgaristan’ın Sofya Kentinde Gerçekleştirildi

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Bulgaristan’ın Sofya Kentinde Gerçekleştirildi

Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı 27 Ekim 2015 tarihinde Programın Yönetim Makamı olan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Ulusal Otorite konumundaki Avrupa Birliği Bakanlığı’nın eş başkanlığında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenmiştir.Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığını Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova'nın, Türkiye Cumhuriyeti ise Avrupa Birliği Bakanlığını Mali İşbirliği Başkanı Sayın Beyza Turan’ın temsil ettiği toplantıya Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı temsilcileri ile Edirne ve Kırklareli Vali Yardımcılarının yanı sıra Ortak Teknik Sekretarya çalışanları ile diğer komite üyeleri katılım sağlamıştır. Ayrıca Avrupa Komisyonunu temsilen Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğünden Sayın Fausta Corda hazır bulunmuşlardır.Toplantıda Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 bütçe dönemi çerçevesinde çıkılması beklenen yeni teklif çağrısıyla ilgili koşullar değerlendirilerek söz konusu teklif çağrısına çıkılmasına yönelik karar alınmış ve proje başvuru rehberi onaylanmıştır. Bununla birlikte 2007-2013 dönemindeki mevcut uygulamaya ilişkin konular üzerinde de çalışmalar yapılmıştır.