Vatandaş Özeti

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2014-2020 dönemi hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmış Vatandaş özetine ulaşmak için lütfen tıklayınız.